Kanoe.cz

Školení trenérů FTVS - obecná část

Podrobné informace ke školení trenérů licence B (II.tř.) - obecná část, které pořádá FTVS UK Praha v únoru 2006.

 

 

   UNIVERZITA KARLOVA  V  PRAZE

FAKULTA TĚLESNÉ  VÝCHOVY  A  SPORTU
 
Centrum služeb UK v Praze FTVS
Tel: 22017 2191  Fax/tel/zázn. : 22056 1615
E – mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 

Vážení přátelé,

 

UK FTVS v Praze připravuje v termínu 9.- 12. února 2006 kurz trenérů licence B (II.tř.) ve vědeckém základu sportovního tréninku v rozsahu 35 hodin.

Školení začíná:
 
ve čtvrtek 9. února 2006 v 7. 30 hod. v kongresovém sále
UK FTVS v Praze
 
PROGRAM VĚDECKÉHO ZÁKLADU SPORTOVNÍHO TRÉNINKU:
 
Pedagogika                  4 hod.                                     Teorie a didaktika sportu           10 hod.
Kineziologie                 4 hod.                                      Psychologie                                 5 hod.
Fyziologie                     8 hod.                                     1. pomoc, úraz. zábr.,masáž a
                                                                                    regenerace                                  4 hod.
Celkem 35 hodin.
 
Poplatek za tuto etapu školení:
a) 800.- Kč za účastníka jehož občanské sdružení má akreditaci MŠMT ČR a tudíž  
    vydává osvědčení
b) 800.- Kč za účastníka, jehož občanské sdružení nemá akreditaci MŠMT ČR
    a osvědčení vystavuje UK FTVS v Praze
c) 360.- Kč ( 300.- Kč + 19% DPH) za vydání Osvědčení pro účastníka kurzu dle bodu b.
Účastník kurzu uhradí částku přiloženou složenkou UK FTVS v Praze nebo na základě
dohody uhradí částku fakturou příslušné sdružení . Za tímto účelem nám dodá obč. sdružení jmenný adresář zájemců o studium. Jejich oslovení zajistí CS ŠKO UK FTVS.
Vzhledem k tomu, že došlo k podstatným změnám ve školení, je nutno rozdělit účastníky do dvou skupin : 
 
                       MATURANTI
 
                       NEMATURANTI
U účastníků  s maturitou zůstává školení v rozsahu 150 hodin ( 35 hod. vědecký základ sportovního tréninku a 115 hodin specializace.
U účastníků bez maturity bude školení rozšířeno o 50 hod. všeobecně vzdělávacího základu ( matematika, biologie, chemie a fyzika) na celkově 200 hodin.
     V případě, že příslušné občanské sdružení má pro specializaci požadovanou platnou
akreditaci u MŠMT ČR, podepíše s fakultou smlouvu ( pokud se již tak nestalo) o školení a vyzkoušení frekventantů z vědeckého základu sportovního tréninku formou
testů. Současně fakulta zabezpečí pro tyto zájemce i kurz pro nematuranty – všeobecně vzdělávací kurz. V tomto případě předá fakulta výsledky testů příslušnému občanskému
sdružení, které vydá osvědčení pro potřeby živnostenského úřadu.
 
V případě, že občanské sdružení nemá pro specializaci požadovanou akreditaci u MŠMT ČR, podepíše s fakultou smlouvu ( za předpokladu, že ji ještě nemá) na komplexní zabezpečení kurzu lic. B ( II. tř.) včetně vydání osvědčení. V tomto případě
předá občanské sdružení fakultě učební plány specializace a protokoly o zkoušce ze specializace a fakulta vystaví absolventům osvědčení.
Občanská sdružení zašlou poštou. e-mailem nebo faxem jmenné seznamy s adresami účastníků kurzu na CS ŠKO UK FTVS Praha do:
5. ledna 2006
 
Žádáme o dodržení termínu přihlášek. Současně prosíme, aby zájemci ( maturanti) o kurz licence B ( II. tř.)doložili k 5. 1. 2006 svou přihlášku kopií maturitního vysvědčení.
Fakulta si vyhrazuje právo uspořádat školení všeobecné části pro nematuranty pouze
1x ročně za předpokladu malého počtu zájemců ( méně než 25 osob) Jinak se toto školení koná 2x ročně.
Ceny za jednotlivé etapy kurzu:
Vědecký základ sport. tréninku                                                      800.- Kč
Všeobecně vzdělávací kurz (pro nematuranty)                          1. 500.- Kč
Vydání Osvědčení                                                                           360.- Kč
Úhradu za specializaci stanovuje obč. sdružení.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme se sportovním pozdravem
 
 
 
 
V Praze dne 20. září 2005
 
Doc. PhDr. Jan Karger
proděkan pro rozvoj                                                                                                                   
 

MS Rio 2018

logo Rio2018

Krumlovský maraton

KVM 2018

Momenty sportu

Momenty sportu

Instagram #czechcanoe

Auto od AutoTreid

thumb ATT075 Vizual Seat Arona 02b

2x automobil Seat Arona na jeden rok od společnosti Autotreid“.
Sledujte, kdo vede!

Sport podporuje

logo Praha 100px