Kanoe.cz

Školení trenérů FTVS - obecná část

Podrobné informace ke školení trenérů licence B (II.tř.) - obecná část, které pořádá FTVS UK Praha v únoru 2006.

 

 

   UNIVERZITA KARLOVA  V  PRAZE

FAKULTA TĚLESNÉ  VÝCHOVY  A  SPORTU
 
Centrum služeb UK v Praze FTVS
Tel: 22017 2191  Fax/tel/zázn. : 22056 1615
E – mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 

Vážení přátelé,

 

UK FTVS v Praze připravuje v termínu 9.- 12. února 2006 kurz trenérů licence B (II.tř.) ve vědeckém základu sportovního tréninku v rozsahu 35 hodin.

Školení začíná:
 
ve čtvrtek 9. února 2006 v 7. 30 hod. v kongresovém sále
UK FTVS v Praze
 
PROGRAM VĚDECKÉHO ZÁKLADU SPORTOVNÍHO TRÉNINKU:
 
Pedagogika                  4 hod.                                     Teorie a didaktika sportu           10 hod.
Kineziologie                 4 hod.                                      Psychologie                                 5 hod.
Fyziologie                     8 hod.                                     1. pomoc, úraz. zábr.,masáž a
                                                                                    regenerace                                  4 hod.
Celkem 35 hodin.
 
Poplatek za tuto etapu školení:
a) 800.- Kč za účastníka jehož občanské sdružení má akreditaci MŠMT ČR a tudíž  
    vydává osvědčení
b) 800.- Kč za účastníka, jehož občanské sdružení nemá akreditaci MŠMT ČR
    a osvědčení vystavuje UK FTVS v Praze
c) 360.- Kč ( 300.- Kč + 19% DPH) za vydání Osvědčení pro účastníka kurzu dle bodu b.
Účastník kurzu uhradí částku přiloženou složenkou UK FTVS v Praze nebo na základě
dohody uhradí částku fakturou příslušné sdružení . Za tímto účelem nám dodá obč. sdružení jmenný adresář zájemců o studium. Jejich oslovení zajistí CS ŠKO UK FTVS.
Vzhledem k tomu, že došlo k podstatným změnám ve školení, je nutno rozdělit účastníky do dvou skupin : 
 
                       MATURANTI
 
                       NEMATURANTI
U účastníků  s maturitou zůstává školení v rozsahu 150 hodin ( 35 hod. vědecký základ sportovního tréninku a 115 hodin specializace.
U účastníků bez maturity bude školení rozšířeno o 50 hod. všeobecně vzdělávacího základu ( matematika, biologie, chemie a fyzika) na celkově 200 hodin.
     V případě, že příslušné občanské sdružení má pro specializaci požadovanou platnou
akreditaci u MŠMT ČR, podepíše s fakultou smlouvu ( pokud se již tak nestalo) o školení a vyzkoušení frekventantů z vědeckého základu sportovního tréninku formou
testů. Současně fakulta zabezpečí pro tyto zájemce i kurz pro nematuranty – všeobecně vzdělávací kurz. V tomto případě předá fakulta výsledky testů příslušnému občanskému
sdružení, které vydá osvědčení pro potřeby živnostenského úřadu.
 
V případě, že občanské sdružení nemá pro specializaci požadovanou akreditaci u MŠMT ČR, podepíše s fakultou smlouvu ( za předpokladu, že ji ještě nemá) na komplexní zabezpečení kurzu lic. B ( II. tř.) včetně vydání osvědčení. V tomto případě
předá občanské sdružení fakultě učební plány specializace a protokoly o zkoušce ze specializace a fakulta vystaví absolventům osvědčení.
Občanská sdružení zašlou poštou. e-mailem nebo faxem jmenné seznamy s adresami účastníků kurzu na CS ŠKO UK FTVS Praha do:
5. ledna 2006
 
Žádáme o dodržení termínu přihlášek. Současně prosíme, aby zájemci ( maturanti) o kurz licence B ( II. tř.)doložili k 5. 1. 2006 svou přihlášku kopií maturitního vysvědčení.
Fakulta si vyhrazuje právo uspořádat školení všeobecné části pro nematuranty pouze
1x ročně za předpokladu malého počtu zájemců ( méně než 25 osob) Jinak se toto školení koná 2x ročně.
Ceny za jednotlivé etapy kurzu:
Vědecký základ sport. tréninku                                                      800.- Kč
Všeobecně vzdělávací kurz (pro nematuranty)                          1. 500.- Kč
Vydání Osvědčení                                                                           360.- Kč
Úhradu za specializaci stanovuje obč. sdružení.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme se sportovním pozdravem
 
 
 
 
V Praze dne 20. září 2005
 
Doc. PhDr. Jan Karger
proděkan pro rozvoj                                                                                                                   
 

1.SP Liptovský Mikuláš

info LM
Online výsledky 

Záznam 1. SP
ČT Sport
po 25.6. 14:30

Instagram #czechcanoe

ME Bělehrad

belgrade2018 logo 1357.jpg

Mistrovství Evropy

Český pohár Skupiny ČEZ

Auto od AutoTreid

thumb ATT075 Vizual Seat Arona 02b

2x automobil Seat Arona na jeden rok od společnosti Autotreid“.
Sledujte, kdo vede!

Sport podporuje

logo Praha 100px