Návrat pádla na klidné a tekoucí vodě


Pro dokonalou jízdu si ještě upřesníme, jak pádlo vracet dopředu.
Možnosti jsou tyto:
  • Standardní návrat při přímém záběru
  • Protažení vodou

Protažení vodou se používá pro průjezd brankami, v kombinaci s řízením a podobně. Podrobněji to probereme zde. Pro přímou jízdu je nutné protahovat pádlo zpět především při záběru přes ruku, musíme dbát na to, aby přední hrana listu směřovala od lodi, tedy aby pádlo zpětným pohybem jakoby “odjiždělo” od lodi a nedostalo se k jejímu boku.

A nyní k tomu, co potřebujeme v naprosté většině případů: Pádlo správně vracet nad hladinou při přímém záběru.
List pádla při vytažení by měl svírat s hladinou úhel zhruba 45°.


IMG_0457
Při návratu pádla je potřeba hlídat, aby háček nepřetahoval pádlo dozadu, aby při otočkách nečekal na konec závěsu zadáka dlouhým vracením pádla, ale zabral víckrát.


Je to jiné u zadáka a u háčka - zadák díky srovnávání směru má pádlo víc vytočené a při vyndávání z vody je list víc rovnoběžně k hladině, to není chyba.
Před vložením pádla do vody musí být list háčka i zadáka ve stejném úhlu a pokud možno (v závislosti na vodním terénu) stejně vysoko nad vodou, aby se dotknul hladiny ve stejný okamžik.

Návrat pádla ve vlnách a při vynechání záběru


Pokud musí jeden nebo oba členové posádky přestat pádlovat (vynechat záběr), měli by držet list pádla ve stejné poloze, jako při vracení - natočený o 45° přední hranou nahoru. To platí zejména

  • Při traverzu (když loď neodjíždí dozadu a není třeba pádlovat, neplatí pro slalom)
  • Při sjíždění různých jezů a propustí, kde není možné zabrat pro malou hloubku nebo ve chvíli vjezdu do válce
  • Při nájezdu bokem do silného proudu pro toho, kdo má pádlo nahoře (tj. směrem proti proudu). Druhý z posádky v tu chvíli pádluje dopředu nebo dělá závěs.
K tomu je nutné dodat, že vynechání záběru je u turistických vodáků vidět mnohonásobně častěji, než je to opravdu nutné.

IMG_1765IMG_1709
Při jízdě proti rychle tekoucímu proudu háček i zadák vrací a nebo drží pádlo tak, že list by byl při ponoření do vody tlačen proudem nahoru. Zde není chybou mít pádlo chvíli za tělem - dá se tak snadněji udržet.Správné vracení pádla háčkem s možností se v případě potřeby opřít. Pokračuje záběrem, jak je vidět na obrázku vpravo.


Pokud nepádlujeme intenzivně, dojíždíme někam do vracáku, bavíme se - no prostě se flákáme na tekoucí vodě, vracíme pádlo podél hladiny tak, abychom se mohli opřít o vodu.Takto držené pádlo není možné použít k opření o přitékající vodu (kdyby proud tekl k lodi zprava, tak ano). Je vidět, že háček spoléhá na zadáka - pro sehrané posádky a speciálně pro rychlý přejezd kolmo na proud to ale není problém.

Další chyby:

  • Vytahovat pádlo listem kolmo k hladině
  • Zavadit pádlem o hladinu
  • Vytahovat pádlo z vody pomalu a příliš pozdě
  • Strávit vracením pádla příliš mnoho času vzhledem k samotnému záběru
  • Vrátit pádlo dopředu a zabírat jinak, než druhý člen posádky na C2


Návrat na začátek stránky