Klouzání po vodě


Pro pádlo i pro loď platí: Pokud je nějaká plocha pod malým úhlem vůči proudící vodě, působí maximální síla kolmo k hladině a minimální ve směru proudu.
Dno laminátky, slalomky, plastového kajaku a neprofilované dno plastového deblu se chová v proudu jako křídlo, voda nadnáší loď a ta po ní klouže. Náklon je možné udržovat jen takový, aby všechna voda loď spolehlivě napříč podtékala, neopírala se o bok lodi nebo dokonce netekla přes palubu. I plochá slalomka tak může klouzat přes silné protiproudy, aniž by se zabořila špicí do vody - musí jet našikmo, aby na ni voda proudila zboku a nadnášela ji, s náklonem co nejpříhodnějším pro klouzání.
U lodi tento fakt využijeme nejen při nájezdu do rychlého proudu, ale i ve válci.

Na fotografiích si ukážeme nácvik na malém stupni, kde je možné se učit i vyřešení chybných náklonů.


Loď bez náklonu v proudu. Proud se opírá do boku a působí velkou silou do strany.


Pasted Graphic
Totéž prakticky. Tlak vody zboku ji převrátí, v menším proudu se můžeme zachránit opřením o pádlo, ve větším ne. Vzhledem k focení počátkem března ve větším válci raději nepředvádíme :-)Loď ve správném náklonu. Boční síla je velmi malá a loď je tlačena nahoru - zmenšuje se ponor a tím je boční síla ještě menší.Totéž prakticky. Je potřeba si ujasnit, jaký je úhel přitékající vody. V rychle tekoucích hladkých “jazycích” náklon nemusí být příliš velký - prostě tak akorát, aby voda šla pod loď.
Více zde.
Velký náklon. Boční síla je opět velká, v rychlém proudu musíme být v pořádném závěsu, ve válci hrozí přepadnutí do zpěněné vody.

IMG_1425Pasted Graphic 1
Přehnaný náklon

Proudění kolem pádla


To stejné platí pro pádlo, v mírně šikmé poloze je tlačeno proudem silou směrem nahoru. Kde není proud, pomůžeme si pohybem pádla - podstatná je vzájemná rychlost listu a vody. Pádlo se dá stočit i náběhovou hranou dolů a síla pak jde dolů.


Síla na našikmo položené pádlo

IMG_1867
Použití stabilizace (zadák) - přední hrana listu musí být našikmo nahoru, aby pádlo jakoby stlačovalo proudící vodu dolů. Především v silném proudu hrozí, že voda bude tlačit na pádlo shora. V tomto nájezdu také vidíte, že pojem “vylehnutí na pádlo” je zavádějící: Chybný náklon háčka není možné napravit leháním na stranu pádla a zhoršovat tak celkový náklon lodi - zadák musí být v odklonu a nepřenášet váhu na pádlo - jen se o ně opřít.

Stabilizaci zajistí háček využitím závěsu. Zadák se může pádlem opřít, ale to je řešení chyby, ne správný záběr.


Návrat na začátek stránky