Procítění kontaktu s lodí a další uvědomovací cviky


Cathy Hearn má na svých stránkách aplikaci Feldenkreisovy metody na kanoistiku, jde o “pocítění” všech částí těla, tlaku kolen, činnosti jednotlivých svalů, které participují na záběru. Určitě je dobré se nad všemi silami trochu zamyslet a porozumět jim. Někdo by mohl mávnout rukou a říct, že pořádná dřina v posilovně nebo jízda na WW5 mu dá víc, než tato cvičení. Není tomu tak, kanoistika je inteligentní a technický sport i rekreace, proto je dobré cvičit i něco jiného, než maximální výkon. Někteří si po takovém nácviku alespoň spraví klečení.

Podobné cviky mají nečekaný význam, stejně jako další balanční cviky prováděné mimo loď. Na rychlý dotaz "v kolika bodech se dotýkáš lodi" většina kanoistů ihned neodpoví - musí si to spočítat. A právě celé řízení náklonů v příčném a podélném směru, přenášení sil z pádla do lodi, které jde vždy plně přes tělo vodáka (s vyjímkou ulomení o bort) je vlastně jen různé silové působení na tyto kontaktní body mezi tělem a lodí.
My s dětmi cvičíme v rozcvičce před tréninkem přetočení do všech krajních poloh, předklony, záklony, postupné pomalé naklánění lodi na obě strany.

Další prvek, který do nácviku vkládáme a který má význam především pro slalom, je přidání otáčení hlavy a sledování stejné nebo opačné strany při otočení těla na určitou stranu vzhledem k podélné ose lodi.


  • Začněte na klidné vodě. Uvědomujte si nárty, paty a všechny další části, které jsou uvnitř lodi. Která z těchto částí tlačí na loď, kde a jak? Uvědomujte si velikost tlaku a plochu, na které působí.
  • Zlehka a velmi pomalu pádlujte a projděte si tlak na všechna místa, kterými se dotýkáte lodi. Jak se při záběru každý z tlaků mění? Zkoušejte při všech záběrech.
  • Projeďte si nějaké místo a zkuste si uvědomit, kam se díváte. Střídejte místo, do kterého se při jízdě díváte, takto:
  • Dívejte se na pádlo na své straně
  • Dívejte se na druhou stranu do vody
  • Dívejte se na pádlo, ale když je přitáhnete k sobě, dívejte se dopředu až na horizont.
  • Já bych k těmto metodám, které Cathy doporučuje, přidal i toto: Jeďte dopředu a dívejte se daleko (na horizont) dozadu doprava a dozadu doleva. Jak vám půjde rovná jízda?
  • Zkuste praktikovat všechny předchozí body při otáčení lodi na místě
  • Zkuste praktikovat všechny předchozí body při jízdě v náklonu
  • Pádlujte i na opačné straně, než běžně pádlujete.

Poctivě provedené cviky tohoto typu budují v mozku neuromuskulární propojení, výsledkem je, že při určitém podnětu když jste “v akci” na těžké vodě nebo při závodu, tělo automaticky udělá tu správnou věc.

Návrat na začátek stránky