Ulomení a zpětný široký záběrUlomení a zpětný široký záběr točí na ruku, příčně posouvají loď směrem od pádla.
Točení na ruku je dáno tím, že se provádějí za tělem, za těžištěm lodi. Ulomení vpředu už se dnes nepoužívá.

Ulomení: Zadák vzadu ulomí víc, než při standardním srovnávaní lodi. Dá tedy pádlo našikmo s téměř nataženou spodní rukou, pádlo může opřít o bok lodi.

Podélně - víc nebo méně vpředu:

Máme ulamovat vedle těla a nebo co nejvíc vzadu? Možné je obojí, ale vždy je dobré vědět, proč si vyberu jednu z možností:
  • Ulomení u těla je rychlé, může být součástí záběru. Dá se použít především k tomu, když loď je roztočená zadákovi z ruky a tech chce “zarazit” její točení. Stihne ulomit a ještě být v současném záběru s háčkem. Také pro běžné srovnání směru, kdy zadák přetáčí háčka a nechceme použít J-záběr, ulamujeme u těla. Takové ulomení dělá výhradně zadák.
  • Ulomení vzadu použijeme zásadně pro zatáčení. Často nejen ulamujeme, ale pádlo tlačíme od zádi dopředu, širokým zpětným záběrem. To může dělat háček i zadák.
Srovnávání směru při přímé jízdě ulomením hodně vzadu je tedy naprosto chybné.

Ulomení je pasivní záběr, jeho aktivní variantou, zesilující účinky, je zpětný široký záběr - z ulomení vzadu pokračujeme pádlem naležato směrem dopředu.


Ulomení vzadu za tělem jako řídící záběr.


Ulomení vedle těla - nezdrží záběr tolik, jako ulomení daleko za tělem.


Ulomení zesílené zpětným širokým záběrem - v kombinaci s širokým záběrem háčka od přídě poslouží k otočení lodi na místě.

Příčně - blíž nebo dál od lodi:

Stejně jako u přitažení, pokud kombinujeme ulomení s náklonem, může být pádlo dál od lodi.
Při výuce v turistických oddílech i v literatuře se můžeme setkat s pomícháním principu řízení a náklonu. Ulomení můžeme dělat u lodi nebo daleko od lodi, podle toho, jaký náklon potřebujeme, někdy se to ještě míchá s tzv. vylehnutím na pádlo. Doporučuji v uvažování oddělit 3 věci - náklon, řízení a opírání o vodu pádlem. Při provádění to vše můžeme spojit a udělat v jednom záběru, ale před tím je potřeba pochopit, k čemu je každý z těchto úkonů sám o sobě a umět ho udělat zvlášť.


IMG_1867
Ulomení zadáka na tekoucí vodě daleko od lodi

V minulém dílu jsme probírali slalomové a rychlostní ulomení zadáka ke srovnání směru lodi. To, co si zde popisujeme pro řízení, je slalomové ulomení. Ale i rychlostní ulomení neboli vylívání lze v případě potřeby použít k točení - pádlo vykroutíme ještě víc, než odpovídá konci vylití a podržíme u bortu.


Ulomení “z vylití”. Pádlo překroutíme a podržíme vzadu. V tuto chvíli už loď nepohání, jde o pasivní záběr. Nespleťte si to s běžným ulomením, kdy prsty horní ruky jsou směrem od lodi, zatímco u tohoto zakončení vylití jsou směrem k lodi.


Ulomení nebo široký záběr vzad u háčka: V určitých situacích, kdy je třeba kromě točení loď zastavit, může háček především na lodi s otvory u sebe ulomit nebo ještě zesílit tento efekt zpětným širokým záběrem. Tento způsob se nepoužívá samostatně, ale je součástí složitější kombinace, která je popsána zde.

Návrat na začátek stránky