Parametry záběru


Úhel pádla je to jediné, co určuje sílu na loď, ale jsou i další parametry, které práce s pádlem má. Podstatných je jich pět. Daly by se najít i další, jako je vzdálenost pádla od lodi nebo úhel vzhledem k hladině, ale ty nejsou v tuto chvíli zásadní (zásadní budou, až přibereme náklony).

  • Druh záběru (aktivní, pasivní)
  • Poloha pádla v podélném směru (vpředu, vzadu)
  • Úhel pádla (natočené od lodi, k lodi)
  • Strana pádla, kterou tlačí na vodu (záběrová, opačná)
  • Strana lodi (na ruku, přes ruku)

Kombinací je tedy teoreticky celkem 32, některé jsou nesmyslné, ale i těch rozumných je určitě mnohem víc, než kolik záběrů umíte pojmenovat.

Pozorným možná neuniklo, že nám tady chybí jako parametr “směr tahu za pádlo”, ale na tom nezáleží, jak jsme si ukázali v předchozí kapitole o silách na pádlo. Když už pádlo nějak natočíme a voda tlačí na plochu pádla, určuje to plně směr síly.


  • Jako malé cvičení si pak napište, které z těchto 32 možností jsme se učili v předchozích kapitolách jako základní záběry.
Například: Slalomové ulomení zadáka: k lodi, za tělem, tlačí opačnou plochou, na ruku, staticky.


Místo klasického třídění záběrů jsme si tedy popsali řídící záběry úplně jiným způsobem, podle úhlu, směru pohybu a polohy pádla. Celé toto povídání by bylo k ničemu, kdyby nepřineslo něco navíc - jiné pojmenování a rozbor záběrů nám na vodě zase až tak nepomůže.
  • Takže prvním přínosem je poznatek, že všech možných záběrů je mnohem více, než které jsou běžně popisovány a pojmenovány.
  • Druhým přínosem je to, že když máme záběr rozložený na jednotlivé parametry, můžeme je během záběru měnit nebo nastavit nějakou “mezihodnotu”.
  • Kromě toho můžeme parametry jednoho záběru vnést do jiného - třeba natočení pádla do přímého záběru, to je zrovna nejdůležitější..

Ještě praktická poznámka: Záběry, při kterých tlačí na vodu nezáběrová plocha pádla, jsou buďto ty úplně nesmyslné a nebo mají lepší alternativu. Ze známých záběrů je to slalomové ulomení, široký záběr dozadu (a jízda pozpátku) a stabilizace lodi pádlem naplocho. Při těcho záběrech ruce na pádlo tlačí, zatímco při ostatních za pádlo táhnou. Místo slalomového ulomení můžeme použít rychlostní (J-záběr), místo širokého záběru dozadu můžeme použít přitažení (a lépe uvidíme, kam dozadu jedeme), stabilizace je lepší záběrem dopředu. To ale zase neznamená, že tyto záběry se nepoužívají vůbec, jde o to, že jejich přehnané používání je výsadou začátečníků...
Moderní a správné řízení i stabilizace je taková, že na pádlo tlačí záběrová strana listu. I při výjezdu z válců, místo vylehávání a ulamování používejte raději přitažení, závěsy a přímé záběry s přizpůsobením dalších parametrů - úhel celého pádla, vzdálenost listu od lodi...