Kombinované záběry


Na příkladech si ukážeme, jak nahradit několik samostatných záběrů rozličnými kombinacemi, kdy se během jednoho záběru mění parametry popsané v tabulce. Jsou dvě možnosti:
  1. Kombinujeme 2 záběry tak, že výsledný záběr je něco mezi nimi od začátku po konec
  2. Kombinujeme záběry tak, že prvně uděláme část jednoho a pokračujeme částí druhého

Nejdůležitější je kombinace přímého záběru s nějakým prvkem, který způsobí zatáčení - většinou s natočením pádla.
  • Takovým přikladem, který už známe, je práce zadáka při “vylívání” neboli rychlostním ulamování. V jednom souvislém záběru pohání loď i řídí.
  • K tomu můžeme přidat další prvek - začít tento záběr natočením pádla na přitažení - zesílí se účinek točení na ruku. To je C-záběr, který jsme si už popsali.
  • Když takové kombinace zvládnete, nebudete mít problém například vyjet nějakým rychlým šikmým protiproudem. Pokud byste jen srovnávali loď, tak vás proud stáhne dolů. Pokud byste jen pádlovali dopředu, proud vás natočí a odtraverzujete někam ke břehu.
  • Dále můžeme přidat zpětné protažení: Zadák vjíždí do protivodné brány (nebo při splouvání potřebuje zastavit za kamenem): Prvně natočí pádlo na přitažení - tak, že před tělem je záběrová strana k lodi - a začíná záběr, při pokračování pádlo srovnává a kousek táhne jako přímý záběr, pak pádlo natočí naopak, takže vzadu jde záběrová poloha od lodi, obojí natočení pádla působí točení na ruku. Protože mezi lodí a brankou (kamenem) není dost místa, vrací pádlo dopředu vodou a před tělem opět vytáčí tak, aby síla táhla loď na ruku a loď nepodjela.
  • Než bychom tento záběr v malém slohovém cvičení pojmenovali jako “přitažení s přechodem do přímého záběru s rychlostním ulomením, zpětným protažením vodou a zpětným přitažením”, je lepší sednout do lodi a zkoušet, co všechno se během jednoho záběru dá s pádlem udělat. Pro slalomáře je cíl jasný - naskládat to do toho jednoho záběru tak, aby právě jen během jednoho záběru projeli bránou, jak jsme to rozebrali zde.

Dále můžeme kombinovat všechny výše uvedené parametry tak, aby se během jednoho záběru jednak maximálně využilo pohybu tam i zpět, aby záběr udržoval potřebný náklon. Zde je ještě několik příkladů záběrů, které jsme ještě neprobrali:
  • Přitahování, které má funkci širokého záběru dozadu. Zdánlivě protichůdné záběry, ale je to užitečné. Pádlo nedáme tolik naplocho, jako při širokém záběru a především je máme obráceně - vodu tlačíme záběrovou stranou, ale po stejné dráze, jako při širokém záběru. K čemu je to dobré? Tehdy, když potřebujeme široký záběr, ale současně potřebujeme držet loď, aby se neposouvala v příčném směru nebo potřebujeme oporu v náklonu.
  • Široký záběr přes ruku.
  • Tzv. “kvedlání” (scull stroke) - pádlo se pohybuje tam a zpět rovnoběžně s lodí tak, že při pohybu dozadu přitahuje, pak se otočí o 180° a při návratu dopředu opět přitahuje, je to tedy přitahování na místě bez vyndání pádla. To stejné se dá dělat, když prohodíme našikmení pádla, odstrkujeme loď o vodu v opačném směru, pádlo můžeme opírat o loď.
Závěs háčka, který přechází přes přitažení do přímého záběru. Všimněte si úhlu listu pádla - je stále stejný, ne vzhledem k lodi, ale vzhledem k proudu. Je to naprosto správné - maximálně využijeme sílu proudu a po celou dobu záběru loď rozjíždíme směrem po proudu. Také zadákův záběr je kombinací širokého a přímého záběru, ale tak, že po celou dobu dělá něco mezi těmito záběry.Tentýž záběr háčka - něco mezi přímým záběrem a přitažením - používáme při nájezdu do válce.