Mělká tekoucí voda - kamenité hrázky a zátarasy

Především na mělkých řekách je nutné překonávat umělé i přírodní kamenné překážky. Hrozí přiražení ke kamenu bokem a nebo zapříčení mezi kameny, případně mezi kamenem a břehem. Vždy se snažíme jet rovnoběžně s proudem, ale pokud se proud stáčí, musíme počítat se setrvačností lodi a její snahou bočně pokračovat v předchozím směru. Zde opět nepomůže nic jiného, než umět loď stočit včas těsně kolem překážky a pak pořádně zabrat dopředu. Těsný průjezd okolo kamene na vnitřní straně oblouku musíme umět v řádu centimetrů, ne půl metru nebo metr.

Na mělké vodě se musíme naučit jezdit s tím, že se pádlo každou chvíli dostane do kontaktu se dnem. Rozhodně to neznamená, že je máme držet nad vodou - stačí pádlovat trochu zeširoka.

Před průjezdem kamenitými stupínky se musí loď stočit po proudu, i když je směr úplně jiný, než směr osy řeky. Záběr musí vyjít na konec horní hladiny. Na hrázce a pod ní, pokud jsou tam kameny, skloníme pádlo a pádlujeme zešikma - při nárazu na kámen pod hladinou nepřevrátí loď a nezaklíní se tak snadno, jako při vzorném přímém záběru. Po průjezdu okamžitě srovnáváme loď - nesmí jet přes kameny bokem.Návrat na začátek stránky