Typy jezů a jak je sjíždět


Ke sjíždění jezů obecně:
  • Dané pokyny platí nejen pro sjíždění jezů, které mají průřez podobný, jako na symbolech. Pokyny platí pro propusti a do určité míry i pro přírodní stupně s daným profilem.
  • Stejné označení, jako v následujícím přehledu, je na webu Nebezpečné Jezy.cz, můžete se tedy připravit, které konkrétní jezy jsou nebezpečné a jezdit by se neměly. Ale platí, že nic není absolutní. Záleží na vodním stavu, hloubce vody pod jezem a dalších okolnostech. Proto si uvedeme návod i na sjetí některých jezů, při větší vodě nebezpečných. Ostatně při extrémním průtoku je nebezpečný každý jez.
  • Víme, že sjíždění jezů není důkazem vodácké dovednosti - pokročilí vodáci je sjíždějí spíše z lenosti (vystoupit). Ale jestli se někdo utopí z lenosti nebo z neznalosti, to není v konečném důsledku žádný rozdíl.
  • U jezů dvojnásob platí, že pokročilí vodáci neudělají chybu v té nejnáročnější chvíli - při skoku bokem, při průjezdu válcem. K hloupým a nebezpečným chybám dochází především nad a pod jezem.

Začneme od nebezpečných k méně nebezpečným.


Stavidla, česle, betonové vpusti a vše, co voda podtéká, je velmi nebezpečné. Vůbec se k tomu nepřibližujte.

Sklopné jezy jsou sjízdné výjimečně při plném sklopení. Pozor i na poškození těchto jezů, viděl jsem takový jez zdvižený tak, že voda sahala asi půl metru pod hranu, někoho by mohlo lákat jet až k ní. Ale asi 3 metry od hrany byl v jednom místě obrovský vír a voda podtékala zdvihací desku.

Parabolické jezy jsou standardně nejhorší zabíjáky. Jsou sjízdné jen při velmi velmi velmi nízkých stavech. Pak se jezdí raději předem, protože dole pod nimi bývá dostatečná hloubka. Je potřeba se velmi intenzivně rozjet, abychom nezůstali na hraně, mírně se zaklonit pro plošší dopad a dole se chytat pádlem o hladinu.

Šikmé jezy s velkým sklonem jsou většinou podobné konstrukce, jako parabolické, včetně vany pod jezem. Pro jejích sjíždění (a většinou nesjíždění) platí stejná pravidla, jako pro parabolické.

Čtvrtkruhové jezy, pokud to nejsou výše uvedené zdvíhací, jsou většinou starší a nižší, než parabolické, ale stejně nebezpečné. Jejich nebezpečí je právě v tom, že jsou poměrně nízké a zdají se snadno sjízdné.

Kolmé jezy se od parabolických liší jen v tom, že je válec při stejném průtoku kratší, protože voda nemá takovou dopřednou rychlost. Válec je tedy nebezpečný při větším průtoku, než u stejně vysokého parabolického jezu se stejným tvarem podjezí. Takže nebezpečný být může, je potřeba takový jez prohlédnout. Při krátkém válci se takový jez sjede nejlépe přímou jízdou s ještě větším rozjezdem, než parabolický.

Jez s přesahem vytváří druhý válec ještě směrem k tělesu jezu a záchrana z něj je ještě obtížnější. Pro případné sjíždění za nízkých stavů platí stejná pravidla, jako pro kolmý.

Jez ve tvaru S, kde dole nedopadá voda na spodní hladinu shora, ale je směrována dopředu, je při odtékání spodní vody bezpečný. Pozor ale při zvýšení spodní hladiny - to se ocitne spodní ohyb pod vodou a vzniká plochý silný válec. Pokud dole válec není a voda odtéká, skáčeme tyto jezy úplně bokem.

Naprostá většina šikmých jezů nemá velkou hloubku podjezí, naopak jsou tam kameny a mělčiny. V tom případě jsou z hlediska zadržení válcem bezpečné, samozřejmě se můžeme potlouct o kameny a dno, pokud se převrátíme a nemáme helmu a vestu.
Jsou ale vyjímky. Například jez v Babiččině údolí, Svaté Pole na Otavě (vpravo), Brno Židenice - tyto šikmé jezy mají silný válec už od střední vody.

Šikmé jezy sjíždíme přímou jízdou

Asi nejčastější typ na větších českých řekách. Při normálním vodním stavu jsou tyto jezy sjízdné, pokud je pod nimi válec, napomůže spádová deska rozjezdu a válec snadno překonáme. Při velké vodě mohou být nebezpečné. Překonáváme je přímou jízdou.


Varianta předchozího typu, kdy je nahoře na jezu dodatečné navýšení hladiny většinou dřevěnými deskami. Stejný profil mají velmi často vorové propusti. Pokud je schod na začátku vysoký, skáčeme tyto jezy zešikma nebo úplně bokem. Při větší vodě nebo při malém schodku na začátku je jedeme příímou jízdou.

Varianta předchozího typu, kdy je nahoře na jezu dodatečné navýšení hladiny většinou dřevěnými deskami. Pokud je schod na začátku vysoký, skáčeme tyto jezy zešikma. Pak srovnáme loď a spodní stupeň jedeme pokud možno rovně. Při větší vodě je jedeme příímou jízdou.Návrat na začátek stránky