Jízda a trénink pod jezem


1. Pod některými šikmými jezy jezdíme stejně, jako pod propustí - jízda ve vlně je celkem zábavná. Válec pod jezem na obrázku moc nedrží a proto je nutné pro udržení kolmého směru k proudu zabírat širokými záběry.
2. Pokud je kolmý jez nebo stupeň bezpečný, můžeme ho projet i tímto sprchovým způsobem

I pod jezy si můžeme zatrénovat, proud je většinou širší, než pod propustí. Proto mohou být průjezdy delší. Pokud je pod jezem válec, musíme umět posoudit, jestli z něj je možné vyjet nebo ne, pro trénink musí být samozřejmě válec bezpečný - musí z něj jít vyplavat. Jízdu ve válci i výjezd jsme si z hlediska náklonů už probrali zde. Proto zde bude jen opakování - ukážeme si použití slalomářské techniky - rozjezd, nájezd, náklon, kombinované záběry.


Pod některými jezy je proud vhodný k tréninku, stejně jako na přírodní vodě. Zde jsou vidět průjezdy pod válcem (ne přímo ve válci - to najdete zde)Výuka “boj s vodním živlem” v podjezí. Háček se učí zvládnout padající vodu, pádlovat pro vyjetí (což je místy nemožné), opřít se o jez a vrátit lodi stabilitu.