Zpracování





K usnadnění nácviku u některých kapitol jsou odstavce, označené symboly

Nácvik - jak nejlépe danou techniku nacvičovat

Chyby - čeho se vyvarovat

Historické poznámky.
Do textu jsou občas vloženy historické poznámky, mnoho turistických oddílů předává dalším generacím techniky, které se už nahradily jinými, lepšími. Historické poznámky upozorňují na tento vývoj. Dále poukazují na vývoj lodí a pravidel slalomu, protože obojí sehrálo svou roli i při vývoji techniky.
Singl
Oddíly speciálně věnované singlířům jsou vyznačeny tímto obrázkem.




Obrázky vpravo u textu jsou ilustrační. Obrázky uprostřed stránky s popisem tučnou kurzívou ukazují použití probírané techniky.


Pro co nejnázornější vyobrazení jsou použity výstupy z 3D animačního programu Kinemac. V některých případech je počítačová animace výhodnější - je vidět list pádla pod vodou, je možné pohybovat kamerou i do míst, kde by skutečný fotograf musel létat...




Použité fotografie, vodáci a terény na nich, lodě a další vybavení nejsou úmyslně voleny ze závodního prostředí pro zdůraznění toho, že tyto kanoistické techniky si mohou osvojit nejen závodníci, ale všichni vodáci, především děti.


Návrat na začátek stránky