Česko český slovníček aneb výklad pojmůPřeklad z vodácké hantýrky do češtiny najdete rovněž v jiné literatuře i na webu. Zde jen uvedu, v jakém smyslu jsou použity určité pojmy, usnadní to pochopení výkladu.

  • Kanoista = vodák, který jezdí na kanoi. I když kanoistika jako sport zahrnuje kajaky i kanoe, v našem textu je kanoistou vždy myšlen jezdec na kanoi.
  • Vodák turista = Vodák, který jezdí řeky odshora dolů, cvičí nájezdy, využívá jarní vodu, většinou má své vybavení. Stejně jako např. vysokohorský turista může být velmi zkušený, také vodák turista může na tom být velmi dobře a sjíždět obtížné řeky.
  • Letní vodák = Rekreační vodák, který nemá ambice se něco naučit, ale sjíždí v létě Vltavu či podobnou řeku, většinou má loď z půjčovny a často v krvi několik promile alkoholu.
  • Vodák závodník = vodák, který už nepřemýšlí o tom, jak se necvaknout nebo jestli něco sjede nebo nesjede. Jde mu o rychlost projetí branek nebo úseku ve sjezdu, přitom překonává obtížná místa zcela samozřejmě (vyjímka potvrzuje pravidlo :-).
  • Na ruku = na stranu, kde vodák pádluje
  • Přes ruku = Na druhou stranu, než vodák pádluje, někdy se používá “v přesahu”
  • Rychlostní ulamování = vylívání = J-Záběr, všechny tři termíny
  • Branka protivodná, vyjížděčka = branka, kterou je nutné projet proti proudu
  • Returka, zpětná branka = v historii slalomu byla branka, kde se povinně couvalo, dnes loď může branku projíždět popředu i pozadu podle volby kanoisty
  • Pivot = pevný bod, kolem kterého se loď otáčí

Návrat na začátek stránky