Kapitola o slalomu

Protože jsem se po mnoha letech vrátil k závodění a trénování, rozhodl jsem se, že slalom nebudu popisovat jen jako zdroj kvalitní techniky, ale že se mu budeme věnovat přímo. Můj pohled je poněkud nestandardní - mám mnoho informací od Williama T. Endicotta a dalších teoretiků a také se do zabývám fyzikálními aspekty záběru a chování lodi ve vodě, proto tato část může přinést jiný pohled na ty části techniky, které většina trenérů i závodníků už zná a prakticky používá. Některé vybrané části budou vycházet i jako články na kanoe.cz.