Anglicko český slovníček


Pokud budete číst kanoistickou literaturu v angličtině, bude se hodit pár nejčastějších pojmů, slovníkový překlad není vždy přesný - vidíte, že háček není hook a široký záběr není wide stroke. Slovníček se dá chápat jako překlad anglického vodácké hantýrky do české vodácké hantýrky.

bow příď
bowman háček
stern záď
sternman zadák
paddle pádlo
blade list (pádla)
grip, T-grip ručka pádla, hruška
drive / back face záběrová / nezáběrová strana listu pádla
cockpit sezení, otvor v lodi pro jezdce
spray deck špricka
painter koňadra
draw přitahování, závěs
pry ulomit
onside na ruku
offside přes ruku
stroke záběr
sweep široký záběr
linking strokes kombinované záběry
brace stroke vyrovnání stability pádlem naplocho
current proud
eddy vracák
jet jazyk, splázek (proud mezi dvěma překážkami)
stopper válec
ferry traverz
hull trup lodi
draft ponor
pole tyčka (branky)
(slalom) course slalomová trať
swamp zalití lodi
capsize zvrhnutí, cvaknutí se, udělání se
eskimo roll obrat (eskymácký)
boil vývar (pod jezem a podobně)
trough nejnižší místo mezi dvěma vlnami